Audyty energetyczne przedsiębiorstw5 października 2012 roku uchwalona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE, która nałożyła na kraje członkowskie UE szereg obowiązków mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Jednym z nich – implementowanym w Polsce w Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej – jest obowiązek przeprowadzania przez przedsiębiorstwa niebędące MMŚP, czyli duże, raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.


Ustawa weszła w życie w dniu 1 października 2016 r. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, wszystkie przedsiębiorstwa niebędące MMŚP zobowiązane są wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa i przesłać do URE informację o jego wykonaniu oraz o możliwych do osiągnięcia oszczędnościach wynikających z przeprowadzonego audytu.


Za nieprzeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Ustawa z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przewiduje kary. Kara za nieprzeprowadzenie audytu nie może być wyższa niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym (np. duże przedsiębiorstwo posiadające obroty na poziomie 50 mln Euro może zostać ukarane karą rzędu 9 mln PLN).Zapraszamy do kontaktu